3.. 2.. 1.. Animowane odliczanie w mailingu!

Animowane zegary odliczające czas do końca promocji (tzw. countdowns) są efektywnym motywatorem podjęcia akcji w newsletterze. Odbiorca zdając sobie sprawę, iż przesłana oferta jest ograniczona czasowo może szybciej zdecydować się na zakup, ruchome odliczanie budzi dodatkowe zaciekawienie subskrybenta.

Umieszczenie zegara odliczającego nie jest trudne, możemy skorzystać z gotowych rozwiązań dostępnych w internecie, idealnym przykładem jest http://gifcountdown.com/. Na tej stronie w prosty sposób przygotowujemy sobie grafikę, poniżej umieszczam zegar odliczający czas do mojej emerytury:)

Wygenerowany na stronie link zamieszczamy tak samo jak zwykły obrazek, czyli:

<img src=”http://gifcountdown.com/europe-berlin/2610392400/141414/0f0f0f/aaaaaa/fdfdfd/faedad/true/counter.gif”/>

Strona jest darmowa, jak wszystkie darmowe strony ma swoje ograniczenia:

  • gif jest w języku angielskim
  • stały design (jest możliwe dopasowanie kolorów)
  • odliczanie co parę sekund

Aby ominąć te problemy można zaimplementować swoje własne rozwiązanie, opis z gotowym kodem można znaleźć tutaj: http://blog.seanja.com/2012/11/dynamic-animated-countdown-clock-gif/

Przykłady na zastosowanie odliczania w mailingach:f9dd7eeaa2bd81f78450213263aed380_91659
ab3c2e4aea79c0bc1e7c14108b6a6eba_92632