E-Mail który sprzedaje – 4 zasady

Wyzwaniem każdego marketera zajmującego się e-mail marketingiem jest stworzenie wiadomości która faktycznie sprzedaje (lub generuje inne założone cele). W tym artykule poruszę 4 zasady o których musimy pamiętać aby konwersja z naszych kampanii były na wysokim poziomie.

1. Segmenty odbiorców

Segmentacja umożliwi skoncentrowanie się na poszczególnej grupie docelowej. Oczywiście dotyczy to w szczególności oferowanych produktów, jednak należy pamiętać również o formie w jakiej zawracamy się do danej grupy docelowej np. inny tekst do kobiet, inny do mężczyzny czy tez inny do klientów stałych i inny do nowych klientów). Content musi być stworzony tak aby był kierowany bezpośrednio do danego użytkownika przykładowo idealnym rozwiązaniem są rekomendacje.

2. Wyraźny cel

Cel jest bardzo istotny już w fazie tworzenia wiadomości. Odbiorca powinien wiedzieć jaki jest kolejny krok, czyli co się stanie po kliknięciu na c2a. Istotne jest nie tylko poprawne rozmieszczenie przycisków c2a ale również poprawne ich opisanie. Istotne są tez teksty lub infografiki informujące o kolejnych krokach, np. przy zakupie o formach płatności.
Informacje na temat doboru wskaźników sukcesu znajdziesz tutaj: Jak wybrać wskaźniki sukcesu?

3. Korzyści

Naszkicowane w e-mailu korzyści mogą pomoc użytkownikowi podjąć decyzje, pamiętaj ze korzyści to nie tylko cena w fazie zakupu są to na przykład gwarancja, darmowa dostawa, szybkość dostawy, czas trwania promocji czy indywidualna oferta.

4. Testy

Przetestowanie przygotowanej wiadomości jest bardzo istotne, osoba która tworzy newsletter patrzy na niego subiektywnie dlatego zaleca się aby testy miały przynajmniej dwa etapy.

  • Pozwól przeczytać utworzona wiadomość współpracownikom lub nawet osoba nie związanym z twoim projektem, w ten sposób jesteśmy w stanie zyskać dodatkowe spojrzenie na daną wiadomość e-mail. Dodatkowo możemy uniknąć błędów które popełniamy machinalnie.
  • Druga faza testów może być test A/B j est to sposób testowania różnych wersji wiadomości na podstawie wysyłki do określonych części bazy innych wariacji wiadomości. Następnie na podstawie statystyk wysyłana jest najlepsza podwersja do pozostałej grupy osób. Więcej informacji w leksykonie: Test A/B