biuro15246Po serii badań stwierdzono, że zróżnicowane zespoły są na ogół bardziej produktywne niż zespoły jednorodne. Zróżnicowany zespół może lepiej zrozumieć potrzeby klientów dzięki ich wkładowi. Tworzy również lepsze środowisko dla kreatywności i innowacji w biurze. Podane są również praktyczne porady, które pomogą Ci skutecznie zintegrować pracowników, komunikując się z członkami zespołu w ich własnym języku, a nie tylko po angielsku.

 

Czym jest wielokulturowy zespół pracowników i czym różni się od zróżnicowanego zespołu pracowników?

Różnica, różnica między, różnica między wielokulturowością, różnorodność Wielokulturowy zespół to taki, który składa się z członków z różnych środowisk kulturowych. Zróżnicowany zespół może składać się z członków z więcej niż jednego kręgu kulturowego lub osób odmiennych kulturowo, ale podzielających te same wartości. Główna różnica między tymi dwoma zespołami polega na tym, że w zespole wielokulturowym każdy członek zespołu będzie miał własną kulturę, którą wnosi do miejsca pracy. W przypadku zróżnicowanej firmy lub pracowników oczekuje się, że wszyscy ludzie będą podzielać wspólne wartości. Zespół firmy może składać się z ludzi z różnych kultur, którzy mają inne spojrzenie na świat. Jest to cenny zasób dla firm, które chcą wejść na nowe rynki lub świadczyć usługi dla wielokulturowej publiczności.

Jakie są zalety integracyjnego środowiska pracy?

Integracyjne środowiska pracy to miejsce, w którym ludzie z różnych środowisk i perspektyw mogą współpracować. Środowiska integracyjne zapewniają, że wszyscy pracownicy czują się otwarci na dzielenie się swoimi pomysłami, przemyśleniami i opiniami. Włączenie jest kluczem do sukcesu każdego miejsca pracy. Dla pracodawców ważne jest tworzenie bardziej integracyjnego środowiska poprzez zachęcanie pracowników do współpracy i wzajemnej dyskusji. Zalety integracyjnego środowiska pracy:

- Każdy czuje się bardziej doceniony i doceniony

- Pracownicy mają lepsze środowisko pracy, które pozwala im znaleźć rozwiązania każdego problemu, który pojawia się w ich miejscu pracy

- Pomaga firmie uniknąć powtarzających się zadań - zamiast spędzać czas na rutynowych zadaniach, pracownicy mogą poświęcić czas na kreatywne zadania

Wskazówki dotyczące budowania zróżnicowanego kulturowo zespołu w miejscu pracy

Budowanie zróżnicowanego kulturowo zespołu nie jest łatwe. Wymaga od firmy więcej wysiłku, czasu i zrozumienia. Jednak na dłuższą metę będzie to korzystne dla Twojej firmy. Ważne jest, aby rozumieć, jak wygląda różnorodność. Badanie przeprowadzone przez McKinsey wykazało, że różnorodność jest najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego, który nie jest związany z populacją ani wielkością rynku. Oznacza to, że firmy z bardziej zróżnicowanymi zespołami mają większe szanse na rozwój swojej działalności niż firmy bez zróżnicowanych zespołów.

Pierwszym krokiem budowania zróżnicowanego zespołu jest zrozumienie własnych uprzedzeń i tego, jak mogą one prowadzić do dyskryminacji w miejscu pracy lub w projektach. Można do tego podejść na wiele sposobów – poprzez sesje szkoleniowe, ankiety wewnętrzne i ankiety wśród potencjalnych pracowników – ale wszystko sprowadza się do otwartości umysłu na to, co czujesz

Ponieważ globalna siła robocza staje się coraz bardziej zróżnicowana, różnice kulturowe w miejscu pracy stają się coraz bardziej powszechne. Powoduje to nie tylko napięcie w miejscu pracy, ale także wpływa na biznes. Najczęstszymi sposobami, w jakie organizacje mogą zwalczać te różnice kulturowe, jest tworzenie kultury integracyjnej i wspieranie środowiska przyjaznego wszystkim pracownikom.

Zespoły wielokulturowe stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ ludzie z różnych krajów pracują obok siebie. Zespoły te mogą służyć jako miejsce wymiany kulturowej, która pomaga jednostkom lepiej zrozumieć inne kultury. Ponadto te zróżnicowane zespoły ułatwiają znalezienie najlepszych pracowników, którzy posiadają umiejętności potrzebne na danym stanowisku.