Siła sztucznej inteligencji: jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na chiński przemysł

Sztuczna inteligencja to gorący temat od kilku lat. Jest szeroko stosowany w wielu gałęziach przemysłu, w szczególności w branży technologicznej. Sztuczna inteligencja (AI) to nie tylko roboty i komputery. Jest to termin, który obejmuje wszystkie rodzaje technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję do poprawy wydajności człowieka i zdolności podejmowania decyzji.

Co to jest sztuczna inteligencja?

Siła sztucznej inteligencji polega na jej zdolności do uczenia się na podstawie przeszłych doświadczeń i uczenia się nowych umiejętności, takich jak nauka robienia czegoś bez udziału człowieka. Dlatego może to być bardzo korzystne dla branż takich jak produkcja i logistyka, które są w dużym stopniu uzależnione od powtarzalnych zadań z ograniczonym wkładem człowieka. Przyszłość sztucznej inteligencji wygląda obiecująco, ponieważ stale zyskuje na popularności i coraz więcej osób zaczyna z niej korzystać każdego dnia. Sztuczna inteligencja (AI) to gałąź informatyki, która bada, w jaki sposób maszyny mogą tworzyć inteligencję.

Sztuczna inteligencja istnieje od dziesięcioleci i jest wykorzystywana na wiele różnych sposobów, od autonomicznych samochodów po systemy rozpoznawania twarzy. Stało się bardziej popularne wraz z pojawieniem się głębokiego uczenia, które jest poddziedziną uczenia maszynowego, która wykorzystuje wiele warstw nieliniowych przekształceń do modelowania danych. Głębokie uczenie pozwala komputerom uczyć się bez wyraźnego programowania.

Twórcy sztucznej inteligencji są w stanie pisać treści w sposób, w jaki ludzie nie mogą, ponieważ mają dostęp do informacji i zdolności logicznego myślenia, których ludzie nie mają. Korzystają również z narzędzi do przetwarzania języka naturalnego, takich jak analiza sentymentu i analiza tekstu, które pomagają im zrozumieć, co motywuje ludzi i jakie emocje mogą odczuwać podczas czytania niektórych

Siła wzrostu gospodarczego Chin

Wzrost gospodarczy Chin jest najsilniejszy na świecie i od 12 miesięcy rośnie w tempie 6,9%. Siła wzrostu gospodarczego Chin wynika z wysokiej stopy oszczędności i relatywnie niskiego zadłużenia. Ponadto ma wysoki procent PKB przeznaczany na inwestycje.

Gospodarka Chin ogromnie się rozwinęła w ciągu ostatnich kilku dekad i będzie tak postępować w dającej się przewidzieć przyszłości dzięki silnej polityce. Gospodarka światowa od dwóch dekad odnotowuje stały wzrost. W Chinach pojawiała się ich gospodarka w szybkim tempie. Ten szybki wzrost w Chinach tchnął nowe życie w światową gospodarkę.

Chiński boom na technologie komputerowe i jego konsekwencje dla całego świata

Rozwijający się chiński przemysł technologii komputerowych doprowadził do znacznego wzrostu zapotrzebowania na twórców AI. Oczekuje się, że popyt będzie dalej rósł wraz z rosnącym wykorzystaniem cyfrowych asystentów obsługujących sztuczną inteligencję.

Rosnące zapotrzebowanie na twórców AI jest w dużej mierze przypisywane rozwijającej się chińskiej branży technologii komputerowej, która doprowadziła do znacznego wzrostu popytu na usługi pisania treści.

Boom w chińskim przemyśle technologii komputerowych doprowadził do wzrostu popytu na usługi pisania treści, zwłaszcza te świadczone przez twórców AI.